KATEDRA PEDAGOGIKY

KATEDRA

O nás

Katedra pedagogiky je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických disciplín. Významným zaměřením katedry je oblast inkluzivního vzdělávání a podpora transdisciplinárního přístupu v propojení obecné a oborových didaktik. Důležitou oblastí tvůrčí a výzkumné činnosti katedry je i problematika začínajícího učitele. V rámci třetí role se katedra pravidelně zapojuje do projektu Dětské univerzity, realizuje kurzy celoživotního vzdělávání a kulturní aktivity Ateliéru dramatické výchovy.

O studiu

Naše katedra je garantem studia Učitelství 1.  stupně ZŠ a  Učitelství pro mateřské školy. Dále se podílí na výuce společného základu všech ostatních studijních programů.  Nově otevíráme bakalářský studijní program Speciální pedagogika.

Víš, že...

Mezi členy katedry jsou také učitelka mateřské školy, učitel na 1.  stupni ZŠ, vedoucí služeb náhradní rodinné péče a  divadelní scénografka a  lektorka dramatické výchovy. Propojujeme teorii a  praxi. 

Katedra pedagogiky (KPG) Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je pracovištěm s celouniverzitní působností, které se orientuje na vzdělávání a výzkum v širokém spektru pedagogických a sociálních disciplín. Hlavní náplň činnosti katedry vychází ze současných tendencí transformace školství a vzdělávání. Disciplíny vyučované pracovníky katedry jsou směřovány především do pregraduálního studia pedagogických oborů učitelství pro mateřské školy (bakalářské studium), učitelství pro I. a II. stupeň základních škol, učitelství pro střední školy (obory magisterského studia), dále bakalářských oborů přírodovědných a historických studií a navazujícího magisterského studia učitelství pro ZŠ a SŠ.

Jsi student KPG? 

Budeme rádi, když se s námi podělíš o své zkušenosti, či jednoduše o tom, co máš na katedře rád :)

NA KOHO SE OBRÁTIT?

avatar 86

Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

Vedoucí katedry 

avatar 100

Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.

Tajemnice katedry

avatar 100

Hana Zavitkovská

Sekretářka